CAU FFYRDD AR GYFER TRIATHLON ROBINSONS ABERSOCH.

DYDD SADWRN 29 MEHEFIN 2019


Bydd ffyrdd ar gau a chyfyngiadau traffig mewn grym ar gyfer Triathlon Robinsons Abersoch eleni. Mae’r rhain yn bwysig er mwyn diogelwch yr athletwyr sy’n cymryd rhan a’r bobl sy’n gwylio.

Bydd y rhain mewn grym am gyfnod cyn fyrred â phosibl a byddwn yn gwneud popeth a allwn i helpu pobl i fynd o gwmpas ond bydd rhai’n cael eu heffeithio. Defnyddiwch yr wybodaeth isod i’ch helpu chi i gynllunio ymlaen llai ac osgoi anghyfleustra.

AMSERLEN CAU’R FFYRDD

Y CWRS  SEICLO
Pt2 – Pt1. Lôn Golff i lawr am y traeth (10:20 – 11:30)
DIM MYNEDIAD heblaw i breswylwyr o Lôn Sarn Bach i lawr Lôn Golff.
Pt3 – Pt5. Mynytho i Ffordd Rhiw (Ochr orllewinol CL Jones Builders) (9:30 – 11:15)
AR GAU o ochr orllewinol CL Jones ar y ffordd sy’n dod oddi ar y B4413 yn Mynytho, i’r tro i Langian. Y Ddwy Ffordd

Pt4. Ffordd Balaclava Nanhoron) (9:30 – 11:15)
AR GAU ar hyd Ffordd Balaclava i gyd

Pt6 – Pt7. Lôn Porth Neigwl (9:30 – 11:30)
AR GAU ar Lôn Porth Neigwl 0.5km i’r de orllewin o Langian am 1.4km i Rhydolion. Y  Ddwy Ffordd

Y CWRS RHEDEG
Pt8 – Pt9. Lôn Pentre Bach (10:30 – 12:30)
AR GAU ar Lôn Pentre Bach o fynediad Green Pastured i’r fynedfa ogledd dwyreiniol oddi ar Lôn Sarn Bach. Y Ddwy ffordd


FFRYDD AR GAU YN YSTOD 10K HENRI LLOYD ABERSOCH

DYDD SADWRN 2 MEHEFIN 2018


Er mwyn gwarchod diogelwch y rhedwyr a’r gwylwyr yn ras 10K Henri Lloyd Abersoch a rasys 3K Abersoch Holiday Homes, rydym wedi cau’r ffyrdd mewn rhai llefydd.

Bydd y rhain ar gau am gyn lleied o amser â phosibl a byddwn yn gwneud popeth a allwn i helpu pobl i fynd o gwmpas, ond bydd rhai pobl yn cael eu heffeithio. Defnyddiwch y daflen hon i gynllunio’ch taith ac osgoi anghyfleustra.

ROAD CLOSURE TIMETABLE

1. Lon Pen Cei i’r ddau gyfeiriad (10:00 – 10:40)
O’r cau ar ben gogleddol Lon Rhoslyn dilynwch Lon Rhoslyn i’r de am 300 llath cyn ymuno â Lon Pen Cei ger Tafarn y Vaynol
2. Mynediad i Lon Pen Cei a mynediad yr A499 i Abersoch (10:00 – 10:40)
Mynediad cyfyngedig i mewn i Lon Pen Cei ar gael tan 10:25 yna mynediad yr A499 wedi cau yn llwyr i mewn i Abersoch, Lon Pen Cei a’r Stryd Fawr tan 10:40am
A. Lon Sarn Bach a Lon Pentre Bach (10:25 – 10:45)
O’r cau y tu allan i ddechrau Lon Pentre Bach ewch yn ôl 900 llath ar hyd Lon Sarn Bach, trowch i’r dde ar y groesffordd tuag at Lanengan am 1.1km. Yn y Gyffordd-T trowch i’r dde a mynd 2.7km i Abersoch.
B. Lon Pentre Bach a Green Pastures (10:25 – 10:45)
I osgoi’r cau anelwch am Lanengan. Yn y Gyffordd-T trowch i’r dde ac ewch 2.7km i Abersoch. Trowch i’r dde i Lon Gwydryn at y diwedd ar gyfer Lon Sarn Bach.
C. Croesffordd Sarn Bach (10:40 – 11:40)
Rheoli traffig i warchod rhedwyr sy’n croesi’n syth drosodd ar gyfer ochr Machroes y traeth. Mae’r rheoli hefyd yn gwarchod rhedwyr sy’n dod i lawr y rhiw o Fwlchtocyn i Lon Sarn Bach ac yna’n troi i’r dde yng Nghroesffordd Sarn Bach.
* Dim mynediad i Fwlchtocyn*
D. O ochr ddwyreiniol y lôn i groesffordd Sarn Bach, heibio Maes Carafanau Trem y Môr (10:30 – 11:59)
*Ffordd ar gau rhwng 10:45 – 11:30*
Cyn 10:45 ac ar ôl 11.30 ewch am y de 6000 llath i fyny’r lôn gul i Fwlchtocyn. Trowch i’r dde yn y Gyffordd-T 700 llath i lawr i Lon Sarn Bach.
E. Y lôn i faes parcio traeth Machroes (10:40 – 11:15)
Rheoli traffig i warchod rhedwyr sy’n croesi’n syth drosodd o’r llwybr march i’r lon at yr hen fad achub
F. Y Ffordd o Borth Tocyn (10:45 – 11:30)
Gorsaf Ddiod – Byddwch yn ofalus iawn o’r rhedwyr neu osgowch deithio yr adeg yma.
G. Ffordd Porth Tocyn a mynediad y lôn i’r traeth (10:45 – 11:35)
Byddwch yn ofalus iawn o’r rhedwyr neu osgowch deithio yr adeg yma.
H. Cyffordd-T o Borth Tocyn i Fwlchtocyn (10:50 – 11:40)
Byddwch yn ofalus iawn o’r rhedwyr neu osgowch deithio yr adeg yma.
J. Ffordd Bwlchtocyn i Lon Sarn Bach (10:45 – 11:30)
*Ffordd ar gau heblaw mewn argyfwng* Osgowch ar yr adeg yma.
I. Ffordd i Fwlchtocyn oddi ar Lon Sarn Bach (10:45 – 11:30)
*Ffordd ar gau heblaw mewn argyfwng* Osgowch ar yr adeg yma. Mynediad cyfyngedig ac allanfa o ochr Cilan y Lôn.

E. Y ffordd i draeth Machroes a’r maes parcio (9:35 – 9:50)
*Ffordd ar Gau* I draeth Machroes, wrth y mynediad i’r llwybr march a dechrau’r lôn sy’n arwain i hen Gwt y Bad Achub.
F. Y ffordd o draeth Machroes a’r maes parcio (9:35 – 9:50)
*Ffordd ar Gau* O draeth Machroes, i gerbydau sy’n mynd tua’r de i fyny’r rhiw. Mae’n bosibl y bydd y rhedwyr wedi clirio cyn 9:50 i ganiatáu agor y ffordd yn gynt.

GWYBODAETH BWYSIG


  • Please allow for extra time when traveling on race day.
  • Please take note of the road closure times and their locations on the map. Many roads used by the course will be opened as soon as the last runner is through to reduce inconvenience.
  • Plan your route in advance and be aware of potentially congested areas.
  • Some sections of the course are not closed so please drive very carefully while the runners are on the course.
  • If you have any queries or concerns about any of the road closures detailed, please email info@sensationgroup.com or call 01758 710011